Opatření děkanky č. 9/2019

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana fakulty

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 9/2019

 

Název:

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana fakulty

 

Účinnost:

1. 2. 2019

V Praze dne 23. ledna 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

V souvislosti s provedenou revizí vydaných opatření děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy rozhodla děkanka fakulty o zrušení níže uvedených opatření děkana důvodu jejich časově omezené platnosti a nevyužitelnosti:

 1. Opatření děkana 10/2010 Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV.
 2. Pokyn děkana 16/1997 Vyřizování stížností.
 3. Opatření děkana 11/2007 o zřízení katedry marketingové komunikace a public relations.
 4. Opatření děkana 9/2011 Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené.  
 5. Pokyny tajemnice 12/2005 Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací.
 6. Opatření děkana 16/2011 Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 7. Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010 Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar
 8. Opatření děkana č. 26/2013 Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
 9. Opatření děkana č. 7/2016 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy).
 10. Opatření děkana č. 35/2013 Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců.
 11. Opatření děkana 25/2012 Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely č. 216/2008 Sb.
 12. Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 5/2017 Organizace pracovních cest na FSV UK pro rok 2018.
 13. Opatření děkana 38/2014  Discount in School Fees for Students of BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS (Sleva na školném pro studenty studijních programů BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS).

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník