Opatření děkanky č. 9/2018

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 9/2018

 

Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

 

Účinnost:

1. 3. 2018

 

V Praze dne 22. února 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

 

 

Toto opatření upravuje podmínky poskytování příspěvku na výrobu dotovaných fakultních vizitek pro zaměstnance FSV UK.

Příspěvek na výrobu vizitek

  1. FSV UK nabízí příspěvek na výrobu pracovních vizitek zaměstnancům a doktorandům FSV UK. Příspěvek je určen výhradně na výrobu vizitek FSV UK připravených v online aplikaci (dostupné na www.mc-cool.cz, přístupové údaje jsou dostupné u asistentky tajemníka) v přednastavené grafické úpravě a po schválení zodpovědnou osobou (asistentka tajemníka).
  2. Nárok na příspěvek na výrobu vizitek mohou uplatňovat zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, pracovníci na DPP a DPČ a doktorandi.
  3. Doktorandi si mohou ve výše uvedené aplikaci vizitky objednat pouze s vědomím CDS svého institutu – CDS předem informuje asistentku tajemníka o objednávce vizitek konkrétního studenta, čímž dojde k potvrzení o aktuálním studiu.
  4. Výše fakultního příspěvku na výrobu vizitek pokrývá 100% výrobních nákladů (při maximálním počtu vizitek 100ks / osobu / ročně) s výjimkou pracovníků na DPP či DPČ, kde náklady hradí v plné výši institut či centrum, kde je dotyčný zaměstnán.
  5. V případě překročení uvedeného počtu si další vizitky zaměstnanec hradí z vlastních zdrojů nebo je náklady možné uhradit z rozpočtu institutů či center FSV UK (z vlastních příjmů).
  6. Z rozpočtu institutů a součástí FSV (z vlastních příjmů) lze případně hradit též vizitky ostatním studentům.

Toto opatření ruší opatření děkana č. 9/2016.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty