Opatření děkanky č. 8/2020

Opatření děkanky č. 8/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 8/2020

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Geopolitical Studies Summer School 2020: Europe in troubled times: the future of the European geopolitics

Letní škola IPS FSV UK 2020

 

Účinnost:

1. 5. 2020

 

V Praze dne 27. dubna 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na on-line programu ve výši 290 EUR za osobu.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 53/2017 a 10/2019.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka  fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení