Opatření děkanky č. 55/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Zimní škola IKSŽ FSV UK 2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 55/2018

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Zimní škola IKSŽ FSV UK 2019

 

Účinnost:

1. 1. 2019

V Praze dne 6. prosince 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 1500 Kč za osobu, v případě hrazení pobytu 2.980 Kč za osobu včetně ubytování.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 7/2018.
 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení