Opatření děkanky č. 35/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 35/2018

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2018

 

Účinnost:

1. 8. 2018

 

V Praze dne 24. července 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 300 Kč za osobu/1800 Kč za osobu včetně pobytu.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení