Opatření děkanky č. 22/2019

Opatření děkanky č. 22/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 22/2019

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 43/2018 Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty – změna přílohy

 

Účinnost:

1. 10. 2019

V Praze dne 19. září 2019

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

V opatření děkanky č. 43/2018 Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty se s účinností od 1. 10. 2019 mění příloha č. 1. Výše kurzovného v akademickém roce 2018/2019.

 

 

 

Příloha:

1. Výše kurzovného v akademickém roce 2019/2020.

 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Za správnost:

Mgr. Lucie Poslušná

vedoucí Centra jazykové přípravy