Opatření děkanky č. 19/2019

Opatření děkanky č. 19/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 19/2019

 

Název:

Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu

 

Účinnost:

1. 7. 2019

V Praze dne 19. června 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

K provedení Opatření rektora č. 12/2019 (O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu) vydávám toto opatření děkana:

 

 

Čl. 1 - Předmět úpravy

Toto opatření upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na fakultě pro případ zániku akreditace doktorských studijních programů:

 1. Ekonomické teorie/Economic Theory (obor Ekonomie/Economics),
 2. Mezinárodní teritoriální studia (obor Mezinárodní teritoriální studia),
 3. Historické vědy (obor Moderní dějiny),
 4. Politologie/Political Science (obory Politologie/Political Science a Mezinárodní vztahy/International Relations),
 5. Sociologie/Sociology (obory Sociologie/Sociology a Veřejná a sociální politika/Public and Social Policy),
 6. Ekonomie a ekonometrie/Economics and Econometrics (obory Ekonomie a ekonometrie/ Economics and Econometrics).

 

Čl. 2 - Nástupnický studijní program

 1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 16. 7. 2018, č. j. UKRUK/92500/2018-45 určila, že studijní program Ekonomie a finance/Economics and Finance (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština a angličtina je obsahově obdobný studijnímu programu Ekonomické teorie/Economic Theory, studijní obor Ekonomie/Economics.
 2. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 21. 9. 2018, č. j. UKRUK/126053/2018-34 určila, že studijní program Mezinárodní teritoriální studia (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština je obsahově obdobný studijnímu programu: Mezinárodní teritoriální studia, studijní obor Mezinárodní teritoriální studia.
 3. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 21. 9. 2018, č. j. UKRUK/126053/2018-35 určila, že studijní program Moderní dějiny (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština je obsahově obdobný studijnímu programu: Historické vědy, studijní obor Moderní dějiny.
 4. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 31. 10. 2018, č. j. UKRUK/151242/2018-19 určila, že studijní program Politologie/Political Science (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština a angličtina je obsahově obdobný studijnímu programu: Politologie/Political Science, studijní obor Politologie/Political Science.
 5. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 6. 6. 2018, č. j. UKRUK/ 65062/2018-9 určila, že studijní program Mezinárodní vztahy/International Relations (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština a angličtina je obsahově obdobný studijnímu programu: Politologie/Political Science, studijní obor Mezinárodní vztahy/International Relations.
 6. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 31. 10. 2018, č. j. UKRUK/151242/2018-26 určila, že studijní program Sociologie/Sociology (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština a angličtina je obsahově obdobný studijnímu programu: Sociologie/Sociology, studijní obor Sociologie/Sociology.
 7. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 31. 10. 2018, č. j. UKRUK/151242/2018-27 určila, že studijní program Veřejná a sociální politika/Public and Social Policy (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština a angličtina je obsahově obdobný studijnímu programu: Sociologie/Sociology, studijní obor Veřejná a sociální politika/Public and Social Policy.
 8. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 31. 10. 2018, č. j. UKRUK/151242/2018-25 určila, že studijní program Ekonomie a ekonometrie/ Economics and Econometrics (dále jen „nástupnický studijní program“) v prezenční a kombinované formě studia s jazykem výuky čeština a angličtina je obsahově obdobný studijnímu programu Ekonomie a ekonometrie/Economics and Econometrics, studijní obor Ekonomie a ekonometrie/Economics and Econometrics.

 

Čl. 3 - Termín zařazení ke studijnímu plánu na dostudování

Studenti studující v akademickém roce 2019/2020 ve studijních programech Ekonomické teorie/Economic Theory, Mezinárodní teritoriální studia, Historické vědy, Politologie/Political Science, Sociologie/Sociology, Ekonomie a ekonometrie/Economics and Econometrics a osoby, jejichž studium těchto studijních programů je přerušeno, budou k 1. 11. 2019 zařazeni do nástupnického studijního programu a oborová rada posoudí, zda je nutné aktualizovat individuální studijní plán.

 

 PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Datum vydání: 19. 6. 2019

Datum účinnosti: 1. 7. 2019

Autorka opatření:

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

Proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání