Opatření děkanky č. 14/2020

Opatření děkanky č. 14/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 14/2020

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 43/2018 Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

ve znění opatření děkanky č. 22/2019 – změna přílohy č. 1

 

Účinnost:

29. 9. 2020

V Praze dne 23. září 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

V opatření děkanky č. 43/2018 Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty ve znění opatření děkanky č. 22/2019 se s účinností od 29. 9. 2020 mění příloha č. 1.

 

 

Příloha:

1. Výše kurzovného v akademickém roce 2020/2021.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Za správnost:

PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

Tajemnice Centra jazykové přípravy