Opatření děkanky č. 11/2021

Opatření děkanky č. 11/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 11/2021

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Online Summer University 2021: Europe and the (Post) COVID-19 World

Online letní škola IMS FSV 2021 (13. - 17. 9. 2021)

 

Účinnost:

15. 6. 2021

 

V Praze dne 1. června 2021

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 300 EUR za osobu.

 

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení