Opatření děkanky č. 1/2021

Opatření děkanky č. 1/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 1/2021

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Online Spring University 2021:The Future of Europe? From Lockdown to Recovery

Online jarní škola IMS FSV 2021 (12. - 16. 4. 2021)

 

Účinnost:

1. 3. 2021

V Praze dne 16. února 2021

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 300 EUR za osobu.

 

Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 3. 2021 a ruší opatření děkanky č. 16/2020.
 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka  fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení