Opatření děkanky 6/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2018 – Letní škola IMS FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 6 /2018

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2018 – Letní škola IMS FSV UK

 

Účinnost:

15. 2. 2018

 

V Praze dne 13. února 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 990 EUR za osobu a pobyt.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 7/2017.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení