Opatření děkana č. 9/2022

Opatření děkana č. 9/2022

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 9/2022

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání 

Letní škola češtiny, CJP 2022 (5. 9. -16. 9. 2022)

 

Účinnost: 

1. 5. 2022

 

V Praze dne 25. 4. 2022

 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 125 EUR za osobu.

 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala: 

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení