Opatření děkana č. 9/2011

Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 9/2011

 

 

Název:

 

Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a

televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené

 

Účinnost:

15.3.2011

 

V Praze dne 1. března 2011

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

Ceny za pronájem místností Rozhlasové a televizní laboratoře, za dohled odpovědných pracovníků a ceny za služby s tím spojené stanovuji takto:

 

Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul.

 

pronájem studia

 

2 500,- Kč/hod.

 

pronájem studia při mediálním školení (částečné využití technologií)

 

1 800,- Kč/hod.

 

učebna

 

1 500,- Kč/hod.

 

kamera Sony DSR – PD-150P

 

1 000,- Kč/den

 

kameraman - technik

 

2 000,- Kč/den

 

technický dozor při pronájmu prostor – pracovní dny

 

200,- Kč/hod

 

technický dozor při pronájmu prostor – dny prac. volna

 

250,- Kč/hod

 

AVID – nelineárlní střihový systém

 

200,- Kč/hod

 

hlasatelna (voice over)

 

100,- Kč/hod.

 

Přepisování a kopírování nosičů

 

 

DVD, CD prázdný nosič

 

10,- Kč

 

archivní DVD prázdný nosič

 

40,- Kč

 

strojový čas „master“stroje (DVD, DV CAM, HD)

 

   2,- Kč /min.

 

strojový čas „slave stroje“ (DVD)

 

1,- Kč/min.

 

přípravné práce 0,25 hod technika

 

50,- Kč

 

Z těchto cen může být poskytnuta ve zcela výjimečných případech sleva maximálně do výše 25 %. Poskytnutí slevy musí být předem projednáno a odsouhlaseno vedením fakulty.

 

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

 

Toto opatření ruší stanovení cen Rozhlasové a televizní laboratoře v Celené ulici uvedené v opatření děkana č. 36/2010 ze dne 22. listopadu 2010.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení