Opatření děkana č. 8/2016

Stanovení režií pro letní školy organizované na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 8/2016

 

Název:

Stanovení režií pro letní školy organizované na FSV UK

 

Účinnost:

1. 3. 2016

 

V Praze dne 16. 2. 2016

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizace letních škol (= jarní, letní, zimní školy, dále LŠ) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (FSV UK) je chápána jako další vzdělávací činnost. Na základě platných pravidel FSV UK se z této činnosti odvádí správní a provozní režie, jejíž výše podle platného opatření činí 19%. Tato režie se platí z výnosů LŠ.

 

Na FSV UK jsou letní školy organizovány následujícími způsoby:

 

 1. letní školy organizované jednotlivými instituty FSV UK

  Za organizaci LŠ je zodpovědný institut, organizuje ji buď sám, nebo spolupracuje s jinými akademickými institucemi v České republice či v zahraničí. LŠ je organizována v prostorách FSV UK a využívá servisu děkanátu. V takovém případě organizátor školy platí provozní i správní režii ve výši 19%.

 2. letní školy organizované cizím subjektem ve spolupráci s institutem FSV UK

  LŠ není organizována přímo institutem FSV UK, ale ten se na ní podílí jako spoluorganizátor či akademický garant. V případě, že tento typ LŠ se realizuje mimo prostory FSV UK, ale organizátor ve spolupráci s institutem FSV UK využívá servisu děkanátu, platí LŠ správní režii ve výši 9%. V případě, že tento typ letní školy je organizován v prostorách FSV UK a využívá servisu děkanátu, platí organizátor či spoluorganizátor nebo akademický garant LŠ režii ve výši 19%.

 3. letní školy organizované zahraničními subjekty akademického charakteru

  Tento typ letních škol využívá administrativní kapacity děkanátu FSV UK pro organizaci LŠ. Tato organizace je zajišťována na základě speciálně uzavřené smlouvy mezi subjektem a děkanem FSV UK. Smlouva zpravidla obsahuje náplň LŠ, role jednotlivých partnerů, počet udělených kreditů, finanční vyrovnání.

 

 

Správní režie ve výši 9 % zpravidla obsahuje poskytování následujících služeb děkanátu FSV UK:

 

 • schválení rozpočtu LŠ (event. vydání opatření s rozpočtem)
 • vystavování faktur, přijímání plateb, záloh a jejich zaúčtování
 • objednávky (autobusy, vstupenky, restaurace…)
 • faktury a jejich zaúčtování, drobná vydání
 • vyplácení záloh
 • nepojmenované smlouvy, DPP, odměny
 • bilance účetního střediska, finanční uzávěrka střediska
 • administrace certifikátů
 • proplacení účelových stipendií
 • administrace transkriptů
 • vystavení oficiální pozvánky pro zajištění víz pro posluchače a vyučující na LŠ
 • zveřejní informace na webu a facebooku, zapůjčení banneru
 • zajištění technické podpory

 

Provozní režie ve výši 10% zpravidla obsahuje poskytování následujících služeb děkanátu FSV UK:

 

 • poskytnutí prostor (energie, údržba a opravy budovy)
 • zajištění otevření budovy o víkendu (vrátný)

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan

 

Za správnost:

PhDr. Zuzana Kasáková PhD.

Proděkanka pro zahraniční styky