Opatření děkana č. 8/2011

Stanovení cen sborníků

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 8/2011

 

 

Název:

 

Stanovení cen sborníků

 

Účinnost:

1.3.2011

 

 

V Praze dne 28.února 2011

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 


 

Na základě podkladů Nakladatelství Karolinum a Matfyzpress Karlín, stanovuji ceny za prodej sborníků Katedry amerických studií a Katedry německých a rakouských studií IMS takto:

 

 

Studia Territorialia V.

160,- Kč

 

Studia Territorialia VI.

 

180,- Kč

 

Studia Territorialia VII.

 

150,- Kč

 

Studia Territorialia VIII.

 

100,- Kč

 

Studia Territorialia IX.

 

220,- Kč

 

Studia Territorialia X.

 

170,- Kč

 

Studia Territorialia XII.

 

85,- Kč

 

Iuvenilia Territorialia I.

 

100,- Kč

 

Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990

 

180,- Kč

 

Uvedené ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši stanovené zákonem.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

děkan fakulty

 

 

Zpracovala: 

 

Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení