Opatření děkana č. 7/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2017 – Letní škola IMS FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 7/2017

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2017 – Letní škola IMS FSV UK

 

Účinnost:

20. 2. 2017

 

V Praze dne 16. února 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 990 EUR za osobu a pobyt.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 10/2016.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení