Opatření děkana č. 7/2016

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 7/2016

 

Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)

 

Účinnost:

1. 3. 2016

 

V Praze dne 22. února 2016

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________

Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech pro partnerské instituce letních programů (letní školy pořádané FSV UK; ceny jsou stanoveny bez DPH) stanovuji takto:

 

Budova v Opletalově ul. 26, Praha  1

 

počítačová učebna (suterén)

200 Kč/hod

A U L A (přízemí 109)

400 Kč/hod

seminární místnost (přízemí 105)

300 Kč/hod

posluchárna (1. patro 206)

250 Kč/hod

malá A U L A (2. patro 314)

350 Kč/hod

místnost č. 601

200 Kč/hod

 

 

Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha

 

posluchárna (přízemí 014)

300 Kč/hod

posluchárna (přízemí 013)

200 Kč/hod

posluchárna (přízemí 012)

200 Kč/hod

posluchárna (1. patro 112)

300 Kč/hod

posluchárna (1. patro 115)

300 Kč/hod

A U L A (2. patro 215) 

450 Kč/hod

zasedací místnost (2. patro 212)

300 Kč/hod

posluchárna (přízemí 011)

200 Kč/hod

posluchárna (přízemí 020)

200 Kč/hod

pronájem kanceláře 

12000 Kč/měsíc

 

                     

 

Budova Jinonice, U Kříže 8 a 10, Praha 5

 

posluchárny, auly, zasedací místnosti

200 Kč/hod

pronájem kanceláře / místnosti 

12000 Kč/měsíc

 

               

 

Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou

 

pracovník vrátnice

1500,- Kč/ den

pracovník CIVT

1500,- Kč/ den

 

 

CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan FSV UK

 

Za správnost:

PhDr. Richard Olehla, Ph.D.

vedoucí OZS FSV UK