Opatření děkana č. 7/2010

Vydávání diplomů studentům bakalářského studia oboru česko-německá studia na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 7/2010

 

Název:

Vydávání diplomů studentům bakalářského studia oboru česko-německá studia

na FSV UK

 

Účinnost:

Dnem vydání

 

V Praze dne 30. 3. 2010

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Studentům oboru česko-německá studia, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti na Univerzitě Regensburg (Řezno), bude vystaven bakalářský diplom pro studijní obor česko-německá studia na FSV UK po splnění těchto povinností:

  1. předložení zprávy příslušného garanta oboru nebo studijního oddělení na Univerzitě Regensburg, jež výše uvedené skutečnosti potvrdí a
  2. po předložení zprávy o složení všech předepsaných studijních povinností.

Výše uvedené doklady opatří svým podpisem garant oboru česko-německá studia na FSV UK a budou předloženy studijnímu oddělení FSV UK.

Za správnost: Alena Stará

vedoucí studijního oddělení

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty