Opatření děkana č. 51/2012  

Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 51/2012  

 

Název:

 

Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu

 

Účinnost:

 

24. 10. 2012

 

V Praze dne 23. října 2012

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                     děkan fakulty

 


 

Přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu je možný na základě žádosti, a to vždy k začátku nového akademického roku.

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

 

děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Natálie Švarcová

proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání