Opatření děkana č. 5/2022

Opatření děkana č. 5/2022

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 5/2022

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Letní škola Geopolitical Summer School 2022, IPS FSV UK (26. 6. - 1. 7. 2022)

 

Účinnost:

1. 4. 2022

 

V Praze dne 15. března 2022

 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 290 EUR za osobu.

 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení