Opatření děkana č. 47/2012

Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)

 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 47/2012

 

 

 

Název:

 

Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)

 

 

 

Účinnost:

 

1. 10. 2012

 

V Praze dne 27. 9. 2012

 

                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                             děkan fakulty

 


 

Studentům oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti, bude vystaven magisterský diplom a dodatek, jehož součástí budou údaje o hodnocení diplomové práce a celkovém výsledku studia.

 

Studentům oboru Central and Eastern European Studies, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti na obou univerzitách v rámci double-degree programu International Masters in Economy, State and Society, bude vystaven magisterský diplom a dodatek, jehož součástí budou údaje o hodnocení diplomové práce a celkovém výsledku studia. Tyto údaje se budou řídit pravidly, jež stanoví Scheme of Awards jako součást Memorandum of Understanding, podepsaného představiteli University College London a Univerzity Karlovy v Praze.

 

                                                                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                                      děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti