Opatření děkana č. 41/2014

Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníky

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 41/2014

 

Název:

Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníky

 

Účinnost:

15. 11. 2014

 

V Praze dne 15. listopadu 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast v programu ve výši 1300 Kč za osobu.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Zlata Vodenková

vedoucí ekonomického oddělení