Opatření děkana č. 40/2014

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 40/2014

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Spring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UK

 

Účinnost:

1. listopadu 2014

 

V Praze dne 30. října 2014

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________

                

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 750 EUR za osobu a pobyt.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala:

Zlata Vodenková

vedoucí ekonomického oddělení