Opatření děkana č. 4/2015

Uchovávání dokumentů z projektů financovaných z operačních programů Evropské unie

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 4/2015

 

Název:

Uchovávání dokumentů z projektů financovaných z operačních programů Evropské unie

 

Účinnost

28. 1. 2015

 

V Praze dne 27. ledna 2015

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Všechny dokumenty vztahující se k projektům financovaným z Operačního programu Praha – Adaptabilita, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Praha – pól růstu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uchovávají po dobu uvedenou v grantových smlouvách.

 

Toto opatření se vztahuje na všechna pracoviště FSV UK.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Mgr. Eva Horníčková

vedoucí oddělení vědy