Opatření děkana č. 4/2014  

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 4/2014  

 

Název:

 

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií FSV UK

 

Účinnost:

 

6. ledna 2014

 

V Praze dne 3. ledna 2014

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

 


 

Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracovaných předběžných kalkulací, stanovuji ceny za účast na výše uvedených programech takto:  

 

Kurzy mezinárodních teritoriálních studií:

 

 

Specializace pro obor mezinárodní teritoriální  studia

 2 500,- Kč

Specializace pro obor česko-německá studia

 2 500,- Kč

 

 

Termíny konání a další informace k podávání přihlášek a k provádění úhrady budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

 

                                                                                                    

 

 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                             děkan fakulty

 

Zpracovala:  Ing. Blanka Frantová

vedoucí ekonomického oddělení