Opatření děkana č. 37/2011

Stanovení cen sborníků

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 37/2011

 

Název:

 

Stanovení cen sborníků

 

Účinnost:

 

15.11.2011

 

V Praze dne 11. 11. 2011

 

                                                                                                                    PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                    děkan fakulty

 


 

Na základě podkladů a Matfyzpress Karlín, stanovuji ceny za prodej sborníků Katedry amerických studií a Katedry německých a rakouských studií IMS takto:

 

 

 

Iuvenilia Territorialia II.

 

100,- Kč

 

Juvenilia Territorialia III.

 

100,- Kč

 

     

Uvedené ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši stanovené zákonem.

     

 

                                                                                    PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

 

                                                                                                  děkan fakulty

 

Zpracovala:  Bludská Jana

 

vedoucí ekonomického oddělení