Opatření děkana č. 32/2013

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 32/2013

 

 

 

Název:

 

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013

 

 

 

Účinnost:

 

1. 11. 2013

 

V Praze 15. října 2013                                                                                                          

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2013.

 

 

Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2013

Fyzická inventura – ukončení

30. listopadu 2013

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2013

Rozdílová inventura – ukončení

31. prosince 2013

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

16. ledna 2014

Dokladové inventury – zahájení

16. ledna 2014

Dokladové inventury – ukončení

31. ledna 2014

Vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2014

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

 

31. ledna 2014

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

 

20. února 2014

 

 

Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

 

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2013“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

 

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.

 

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.

 

Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 49/2012 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2012.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Přílohy: 1. Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2013

 

              2. Jmenování komisí

 

              3. Jmenování dílčích komisí

 

 

Za správnost:

 

Balík Petr – správa majetku