Opatření děkana č. 32/2011

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 32/2011

 

Název:

 

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

 

Účinnost:

1. září 2011

 

 

 

V Praze dne 29. srpna 2011

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

S odvolání na bod 5. část IV. Opatření děkana č. 5/2011 – Poskytování příspěvku na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců stanovuji výši příspěvku jednotlivých účastníků kurzu ve výši 2 000,- Kč /akademický rok

 

Na tuto částku bude každému účastníku vystavena faktura.

 

Počet účastníků jednoho kurzu musí být minimálně 8 osob.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

Zpracovala: Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení