Opatření děkana č. 31/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání „Spring University Prague 2018: Understanding Europe in an Age of Uncertainty“ Jarní škola IMS FSV UK 2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 31/2017

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

„Spring University Prague 2018: Understanding Europe in an Age of Uncertainty“

Jarní škola IMS FSV UK 2018

 

Účinnost:

 1. 11. 2017

 

V Praze dne 26. října 2017

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 860 EUR za osobu a pobyt.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 30/2016

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení