Opatření děkana č. 30/2016

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 30/2016

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK

 

Účinnost:

1. 11. 2016

 

V Praze dne 27. října 2016

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 790 EUR za osobu a pobyt.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 33/2015.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení