Opatření děkana č. 30/2014

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 30/2014

 

Název:

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana FSV UK

 

Účinnost:

7. 7. 2014

 

V Praze dne 2. 7. 2014

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 


 

V souvislosti s provedenou revizí opatření děkana fakulty ruším z důvodu časově omezené platnosti a nevyužitelnosti platnost následujících opatření děkana fakulty:

 

· 5/2008 -  Příkaz děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedené oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne 20. 2. 2008

 

· 21/2008 - Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu

 

· 27/2008 - Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

 

· 28/2008 - Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu

 

· 9/2009 - Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV                              

 

· 10/2009 - Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

 

· 21/2009 - Stanovení poplatků spojených se studiem pro doktorská studia akreditovaná v angličtině

 

· 34/2009 - Stanovení cen za účast na placeném programu – Přípravný kurz IMS

 

· 35/2009 - Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

 

· 5/2010 - Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

 

· 9/2010 - Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

 

· 12/2010 - Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

 

· 13/2010 - Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

 

· 20/2010 - Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

 

· 23/2010 - Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011

 

· 34/2010 - Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011

 

· 37/2010 - Stanovení poplatku za akreditovaný kurz – Mediální výchova v praxi

 

· 38/2010 - Stanovení poplatku za kurzy pořádané v rámci celoživotního vzdělávání -Mezinárodní teritoriální studia

 

· 40/2010 - Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Central Europe between Russia and Germany cena pro rok 2011

 

· 14/2011 - Stanovení cen za účast na placeném programu celoživotního vzdělávání International and Strategic Human Resource Management

 

· 18/2011 - Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east?

 

· 19/2011 - Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference VZ ISS Paul Felix Lazarsfeld – His Methodological Inspirations and Networking Activities in the Field of Social Research

 

· 25/2011 - Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Základy psané a obrazové žurnalistiky

 

· 26/2011 - Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky

 

· 27/2011 - Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání v rámci Podpory studia tématu migrace a rozvoj na vysokých školách

 

· 28/2011 - Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012

 

· 38/2011 - Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east? – Jarní škola IMS  2012

 

· 42/2011 - Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ CEECOM 2012

 

· 5/2012 - Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání IKSŽ

 

· 8/2012 - Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií

 

· 17/2012 - Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání East goes west – West goes east? – Letní škola IMS 2012

 

· 29/2012 - Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

 

· 30/2012 - Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

 

· 32/2012 - Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky

 

· 33/2012 - Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

 

· 35/2012 - Harmonogram akademického roku 2012/2013

 

· 37/2012 - Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference v rámci projektu GAČR č P404/11/519„Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií“

 

· 42/2012 - Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  Projekt –PM: Navazující kurz personálního managementu

 

· 43/2012 - Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK, Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

 

· 52/2012 - Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2013 – Jarní škola IMS

 

· 16/2013 - Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání – Letní škola IKSŽ 2013

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

                                                                                                                                      

 

Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník