Opatření děkana č. 27/2019

Opatření děkana č. 27/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 27/2019

Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2019

Účinnost:

1. 11. 2019

V Praze dne 31. října 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2019 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává vedoucí ekonomického oddělení tato pravidla. Žádám všechny dotčené, tzn. ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:

Druh dokladu Datum předání na podatelnu Hollar

Pracovní cesty (zahraniční i tuzemské):

 
 • Zálohy na pracovní cesty

do pátku 29. listopadu 2019

 • Vyúčtování pracovní cesty:
 
Pracovní cesty uskutečněné do 30. 11. 2019

do úterý 10. prosince 2019

Pracovní cesty uskutečněné v prosinci 2019

do úterý 7. ledna 2020

Pracovní cesty u projektů, které se musí vyúčtovat v prosinci, uskutečnit nejpozději do 30. 11. 2018)

Pracovní cesty musí být vyúčtovány do úterý 7. ledna 2020 před uzavřením výplat vzhledem k počítání nároku na stravenky (za dobu pracovní cesty nenáleží zaměstnanci stravenky)

 

Objednávky

na nákup zboží a služeb ve všech projektech

do pátku 29. listopadu 2019

DNS

nákup zboží (IT technika apod) přes DNS

do pátku 15. listopadu 2019

Vyúčtování drobného vydání  

 
Vyúčtování se předkládá do 10 dní po uskutečnění vydání (přiložené doklady mohou být max. 10 dní staré) do pátku 13. prosince 2019

Faktury

 
 • Zálohové faktury k proplacení

do pátku 15. listopadu 2019

 • Přijaté faktury

do úterý 10. prosince 2019

 • Žádosti o vystavení interních a externích faktur
do pondělí 30. prosince 2019

Žádosti o přeúčtování

 
 • Střediska, která je možné uzavřít před koncem roku (např. LŠ, proběhlé konference, proběhlé jednorázové akce apod.)

do pátku 15. listopadu 2019

 • Doklady zaúčtované do 31. 8. 2019

do úterý 26. listopadu 2019

 • Doklady zaúčtované od 1. 9. 2019
do úterý 17. ledna 2020

Smlouvy

 
 • Předkládání návrhu smluv (předání díla a finanční plnění ze smluv nejpozději do 13. 12. 2019)
do úterý 3. prosince 2019

Uzavření středisek včetně žádostí o převody do fondů (FPP, FUUP)

do pondělí 20. ledna 2020

Nové dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti na prosinec předložit

do pondělí 25. listopadu 2019

Mzdové a personální podklady za listopad

 
 • vyúčtování dohod

do pátku 29. listopadu 2019

 • odměny z projektů, grantů, za vědu a vzdělávací činnost  nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad

do pátku 29. listopadu 2019

 • v případě končících projektů a grantů lze případně odměny mimořádně předložit ještě v prosinci
tj. do čtvrtka 19. prosince 2019

Podklady pro zpracování mezd za prosinec

 
 • návrhy na odměny

do úterý 17. prosince 2019

 • výkaz docházky

(opravený výkaz docházky v případě PN nutno předložit do 2. 1. 2020)

 

Vzhledem k vyúčtování některých projektů musí být mzdy za prosinec zaúčtovány nejpozději 9. 1. 2020

do úterý 17. prosince 2019

Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště.  Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2019 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu děkanky.

U požadavků na nákupy přes DNS doručené po 15. 11. 2019 je plnění v roce 2020.

Všechny předkládané dokumenty či doklady musí být opatřeny podpisy příslušného příkazce operace a správce rozpočtu dotčeného střediska. Na webu FSV jsou připraveny formuláře k žádostem o přeúčtování.

V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení fakulty nebo na personální oddělení.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 48/2018.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení

 

Bc. Angelika Hájková

vedoucí personálního oddělení