Opatření děkana č. 26/2019

Opatření děkana č. 26/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 26/2019

 

Název:

Stanovení a výběr poplatků za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě sociálních věd UK

 

Účinnost:

21. 10. 2019

V Praze dne 23. září 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

S odvoláním na čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem ve znění účinném od 21. 10. 2019 stanovuji v tomto opatření, že počínaje přijímacím řízením pro akademický rok 2020/2021 se poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě sociálních věd UK nestanoví a nevybírá.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Členka kolegia pro cizojazyčné studijní programy