Opatření děkana č. 25/2013

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 25/2013

 

Název:

 

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK

 

 

 

Účinnost:

 

1. 9. 2013

 

V Praze dne 21. srpna 2013

 

                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                          děkan fakulty

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony takto:

 

Celoživotní vzdělávání

 

 

Studijní pobyt – výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu – výuka v českém jazyce

5 000,- Kč/semestr

Studijní pobyt – výuka v cizím jazyce

2 500,- EUR/semestr

Studijní pobyt – výzkum v cizím jazyce

1 000,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,-Kč/semestr

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu

 

450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzu

 

 

Ostatní

 

 

Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení       

– za každý další den                                

50,- Kč

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena za l stránku formátu A4 – tiskárna

3,- Kč

Černobílá jednostranná fotokopie formátu A4 – 1 strana –  kopírka

1,50 Kč

 

 

Toto opatření je platné od akademického roku 2013/2014. 

 

Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 39/2012.

 

                                                                                               PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                        děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Ing. Blanka Frantová

vedoucí EO