Opatření děkana č. 21/2016

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 21/2016

 

Název:

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

 

Účinnost:

12. 9. 2016

 

V Praze dne 12. září 2016

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 


 

  1. FSV UK nabízí dvousemestrální kurz čínského jazyka pro začátečíky v angličtině. Obsah kurzu, literatura ke kurzu a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurz je vyučován vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

  2. Za kurz v odst. 1 je stanovena úplata 3 720, - Kč (přibližně 138 eur) ročně. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (https://www.cuni.cz/UK-5069.html), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

  3. FSV UK nabízí také dvousemestrální kurz čínského jazyka pro mírně pokročilé v angličtině. Obsah kurzu, literatura ke kurzu a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurz je vyučován vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

  4. Za kurz v odst. 3 je stanovena úplata 6 530, - Kč (přibližně 241 eur) ročně. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (https://www.cuni.cz/UK-5069.html), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

  5. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září v SIS (základní kurz - JLB049, pokročilý kurz - JLB051). Přihlášeným bude rozeslána zpráva s výší úplaty a pokyny k úhradě. Nejpozději 12. října musí účastník předložit doklad prokazující, že uhradil úplatu za kurz.

  6. Absolvování kurzů čínského jazyka může být studentům FSV UK uznáno jako splnění volitelného předmětu ve smyslu čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK (https://www.cuni.cz/UK-5256.html).

  7. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 26/2015.

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti