Opatření děkana č. 16/2017

Stanovení sazeb provozní a správní režie

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 16/2017

 

Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie

 

Účinnost:

1. 7. 2017

 

V Praze dne 30. května 2017

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

____________________________________________________________________________________________________________

V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů:

 

provozní režie 10 %

správní režie 9 %

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2017 a ruší opatření č. 16/2016.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení