Opatření děkana č. 14/2015

Další podmínky přijetí ke studiu

 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 14/2015

 

Název:

Další podmínky přijetí ke studiu

 

Účinnost:

7. 4. 2015

 

V Praze dne 16. 4. 2015

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK o stanovení odlišných podmínek pro přijetí uchazečů může děkan přijmout na základě žádosti, absolventy bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2014/2015 na FSV UK a hlásí se ke studiu v akademickém roce  2015/2016 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium bez přijímací zkoušky, pokud splnili níže uvedené podmínky:

 

 

 1. Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2015/2016 bez přijímací zkoušky

   

   

  • Navazující magisterský studijní obor Ekonomické teorie (6201T004)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 6201R004 Ekonomické teorie, kteří u závěrečné zkoušky v akademickém roce 2014/2015 dosáhli celkového průměru 2,0 a lepšího, absolvovali všechny části státní zkoušky v prvním termínu, na který se přihlásili a hlásí se ke studiu na rok 2014/2015, může děkan FSV na základě jejich žádosti prominout písemnou přijímací zkoušku. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Mediální a komunikační studia (7202T012)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 7202T012 Mediální studia, 7202R014 Marketingová komunikace a PR a 7202R006 Žurnalistika, kteří absolvovali v roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku do pokračujícího magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru z povinných předmětů do 1,80 včetně, složili bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Žurnalistika 7202T006

   Absolventi bakalářského studijního oboru 7202T012 Mediální studia, 7202R014 Marketingová komunikace a PR a 7202R006 Žurnalistika, kteří absolvovali v roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkouš­ku do pokračujícího magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během ba­ka­lářského studia celkového studijního průměru z povinných předmětů do 1,80 včetně, složili bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli celkového hod­no­cení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Americká studia (6702T001)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 6702R005 Mezinárodní teritoriální studia, kteří absolvovali v akademickém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bě­hem bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (702T029)

   Absolventi ba­ka­lář­ského studijního oboru 6702R005 Mezinárodní teritoriální studia, kteří absolvovali v akademickém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bě­hem bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, ba­ka­lář­skou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Evropská studia (6702T002)

   Absolventi baka­lář­ského studijního oboru 6702R005 Mezinárodní teritoriální studia, kteří absolvovali v akademickém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bě­hem bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, ba­ka­lář­skou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Německá a rakouská (6702T008)

   Absolventi bakalářského stu­dij­ní­ho oboru 6702R005 Mezinárodní teritoriální studia, kteří absolvovali v akademickém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bě­hem bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, ba­ka­lář­skou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Západoevropská studia (6702T012)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 6702R005 Mezinárodní teritoriální studia, kteří absolvovali v akademickém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bě­hem bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, ba­ka­lář­skou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Bezpečnostní studia (6701T020)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy, kteří absolvovali v aka­de­mic­kém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,80 včetně. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Mezinárodní vztahy (6701T005)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy, kteří absolvovali v akademic­kém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,80 včetně. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Politologie (6701T008)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy, kteří absolvovali v akademic­kém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bakalářskou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 2,0 včetně. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Sociologie (6703T004)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže složili bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili a dosáhli u ní prospěchu do 1,70 včetně. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

  • Navazující magisterský studijní obor Veřejná a sociální politika (6731T016)

   Absolventi bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2014/2015 a hlásí se ke studiu na rok 2015/2016, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže složili bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili a dosáhli u ní prospěchu do 1,70 včetně. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2014/2015 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí.

   

 2. Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   

  V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   

  1. uchazeč se hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

  2. uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky dle tohoto opatření k ní přiloží

  3. v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů

   

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan UK FSV

 

Za správnost: PhDr. Ing. Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti