Opatření děkana č. 13/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Geopolitical Studes Summer School 2017: The EU and Changign Geopolitical Dynamics

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 13/2017

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Geopolitical Studes Summer School 2017: The EU and Changign Geopolitical Dynamics

 

Účinnost:

15. 5. 2017

 

V Praze dne 4. května 2017

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________
 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 390 EUR za osobu.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

            děkan fakulty

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení