Opatření děkana č. 13/2014

Stanovení cen placeného programu Nationalism Religion and Violence in Europe 2014 – Letní škola IMS FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 13/2014

 

Název:

 

Stanovení cen placeného programu

Nationalism Religion and Violence in Europe 2014 – Letní škola IMS FSV UK

 

Účinnost:

1. dubna 2014

 

 

V Praze dne 31. března 2014

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty  

                   _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 750 EUR za osobu a pobyt.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala: Zlata Vodenková

zástupce vedoucí ekonomického oddělení