Opatření děkana č. 13/2012

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 13/2012

 

Název:

 

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana

 

Účinnost: 20. 3. 2012

 

V Praze dne 19. 3. 2012                                                              

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                             děkan fakulty

 

 

 

 

V souvislosti s provedenou revizí opatření děkana ruším z důvodu časově omezené platnosti a nevyužitelnosti platnost následujících opatření děkana.

 

  • Opatření děkana č. 15/2010 – 17. 5. 2010

          Harmonogram akademického roku 2010/2011

  • Opatření děkana č. 2/2011 - 6. 1. 2011

          Rozpočtové provizórium

  • Opatření děkana č. 6/2011 – 15. 2. 2011

         Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2011

  • Opatření děkana č. 30/2011 – 24. 8. 2011

          Zápis ke studiu v akademickém roce 2011/2012

  • Opatření děkana č. 33/2011 – 9. 9. 2011

        Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe          na území České republiky nebo v zahraničí.

  • Opatření děkana č. 34/2011 – 3. 10. 2011

        Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011

  • Opatření děkana č. 35/2011 – 14. 10. 2011

         Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

 

                                                                    

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                  děkan fakulty

 

Za správnost:

 

Ing. Jindřich Kolek

tajemník fakulty