Opatření děkana č. 12/2021

Opatření děkana č. 12/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 12/2021

 

Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Letní online škola češtiny, CJP 2021 (16. - 27. 8. 2021)

 

Účinnost:

1. 7. 2021

 

V Praze dne 21. června 2021

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 120 EUR za osobu.

 

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

 

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení