Opatření děkana č. 12/2015

Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2015 „Central Europe between the interests of the world (super)powers (USA, Russia and China)“ – Letní škola IPS FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 12/2015

 

Název:

Stanovení cen placeného programu

Geopolitical Summer School 2015 „Central Europe between the interests of the world (super)powers (USA, Russia and China)“ – Letní škola IPS FSV UK

 

Účinnost:

15. dubna 2015

 

V Praze dne 14. dubna 2015

 

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

                _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 390,- EUR za osobu a pobyt.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení