Opatření děkana č. 11/2015

Podpora mezinárodních vědeckých konferencí

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 11/2015

 

Název:

Podpora mezinárodních vědeckých konferencí

 

Účinnost:

21. 3. 2015

 

V Praze dne 21. 3. 2015

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty


 

Opatření má za cíl podpořit pořádání významné mezinárodní vědecké konference (dále jen „konference“) Fakultou sociálních věd UK.

O udělení podpory rozhoduje děkan fakulty na základě písemné žádosti ředitele/ředitelky pořádajícího institutu. Udělení podpory je podmíněno splněním následujících kritérií:

 

  1. konferenci zaštiťuje a spolu s FSV UK pořádá významná mezinárodní vědecká společnost,

  2. konference se účastní nejméně 500 aktivních, tj. referujících účastníků.

 

 

Podpora je stanovena jako jednorázový příspěvek ve výši 100 000,- Kč. Prostředky fakulta uvolňuje nejdříve rok před datem zahájení konference a nejpozději v den zahájení konference. Podpora musí být využita pro účely související s pořádáním konference. Za účelné využití podpory zodpovídá ředitel/ka pořádajícího institutu.

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

 

Za správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium