Opatření děkana č. 11 /2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 11 /2008

 

 

Název:

 

Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a

odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty

 

 

K provedení: § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Účinnost:

12. 5. 2008

 

 

V Praze dne 12. 5. 2008

 

 

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

 

 

Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a

odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty

 

 

Tajemník fakulty

 

Tajemník fakulty je pověřen prováděním předběžné, průběžné a následné kontroly plánovaných a uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými prostředky (dotace na investice a dotace na provoz) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole jako příkazce operace.

 

 

 

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

 

 

 

Za správnost:

 

Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty