Opatření děkana č. 10/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 10/2013 Název: Stanovení slevy na studijní pobyt poskytovaný Fakultou sociálních věd pro specifické skupiny osob Účinnost: 29. září 2013 V Praze dne 15. 4. 2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 10/2013

 

Název:

 

Stanovení slevy na studijní pobyt poskytovaný Fakultou sociálních věd pro specifické skupiny osob

 

 

Účinnost:

 

29. září 2013

 

V Praze dne 15. 4. 2012

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 

                                                                                                          děkan fakulty

 


 

V návaznosti na opatření děkana 28/2011, které stanoví úhrady za služby a výkony poskytované

 

Fakultou sociálních věd stanovím slevu za úhradu studijních pobytů ve výši 9.000 Kč za semestr, výsledná úhrada tedy činí 9.000 Kč za semestr.

 

Podmínky pro uplatnění slevy jsou následující:

 

 

  1. uchazeč je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P,

  2. uchazeč společně s přihláškou doloží kopii průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a

  3. uchazeč společně s přihláškou podá žádost o poskytnutí slevy.

 

 

O poskytnutí slevy na základě dodaných podkladů rozhodne děkan do 30 dnů.

 

V souladu s opatřením č. 28/2010 rozhodne dále děkan o přijetí uchazeče do studijního pobytu a v případě přijetí je uchazeč povinen před zápisem do studijního pobytu prokázat uhrazení úplaty zohledňující slevu.

 

Účastník studijního pobytu, který je přijat do studijního pobytu a získá nárok na slevu má plná práva a povinnosti, která vymezuje opatření děkana č. 28/2010.

 

                                                                                                         

                       

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

                                                                                                          děkan  

 

Za správnost:

 

Petr Soukup

Proděkan pro studijní záležitosti