USA

George Washington University

North Carolina State University

State University of New York at New Paltz

University of Oregon

 • Web univerzity: University of Oregon
 • Důležité informace: RUK USA
 • Počet míst: na stránkách RUK, zvolený trimestr prosím uveďte v motivačním dopisu
 • Požadovaný jazyk: angličtina, univerzita vyžaduje certifikát TOEFL nebo IELTS (pro kurzy undergraduate: TOEFL ibt 60 bodů nebo PBT 500; IELTS 6,0; pro kurzy graduate: TOEFL ibt 90 nebo PBT 575, IELTS 7,0).
 • Webové stránky pro výměnné studenty: exchange students
 • Souhrnné informace: Info Sheet 2019/2020

University of Washington, Seattle

 • Web univerzity: University of Washington
 • Důležité informace: RUK USA
 • Požadovaný jazyk: angličtina, univerzita vyžaduje TOEFL (83 bodů v ibt za reading, writing, listening i speaking pro kurzy undergraduate, 92 graduate), pro úroveň undergraduate je možné také dodat IELTS (min 7).
 • Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Výměnní studenti všech studijních programů od Bc po Ph.D. jsou z praktických důvodů přijímáni na úroveň undergraduage na College of Arts & Sciences. Při výběru kurzů se budou moci hlásit i na kurzy na úrovni graduate, jejich dostupnost je však omezená, proto si výměnný student možnost navštěvovat daný kurz předem vykomunikuje s příslušnou katedrou (víc informací níže na odkaz "visiting exchange").
 • fact sheet
 • Některé kurzy nejsou pro výměnné studenty přístupné (např. Economics, Computer Science, Business), příslušné informace jsou na stránce visiting exchange

 

University of St. Thomas

 • Univerzita není dostupná v zimním semestru 2023/2024
 • Web univerzity: University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota)
 • Důležité informace: RUK USA
 • Požadovaný jazyk: angličtina
 • Jedná se o nabídku pobytu v rámci Kucera Scholarship. Jedná se o pobyt v rámci meziuniverzitních dohod, studenti tedy na zahraniční instituci nehradí školné. 
 • Výše stipendia byla nově stanovena na částku 3000 USD na semestr, která částečně pokryje náklady na ubytování a stravu v kampusu, zbývající náklady si student bude hradit z jiných zdrojů.
 • Stipendium je určeno pouze pro studenty české národnosti s trvalým pobytem v ČR.
 • Nabídka je určena pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia.
 • Je možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate.
 • Přehled programů undergraduate
 • Katalog kurzů

University of New Orleans

 • Univerzita není dostupná v zimním semestru 2023/2024
 • Web univerzity: University of New Orleans
 • Důležité informace: RUK USA
 • Požadovaný jazyk: angličtina, univerzita požaduje certifikát TOEFL (minimálně ibt 79) nebo IELTS (6,5).