Ostatní země

Bělorusko

Belarussian State University

Bulharsko

Sofia University St. Kliment Ohridsky

Estonsko

University of Tartu

Kazachstán

Kazakh Ablai Khan University

Maďarsko

Eötvös Loránd University

Norsko

University of Oslo

  • Web univerzity: University of Oslo
  • Důležité informace: RUK Norsko
  • Počet míst: kvóta není stanovena
  • Univerzita není dostupná pro letní semestr 2022/2023

Slovensko

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Slovinsko

University of Ljubljana

Srbsko

University of Belgrade

Ukrajina

Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

Ivan Franko National University of Lviv

Vietnam

Vietnam National University, Hanoi