Jižní Korea

Sogang University - Graduate School of International Studies

  • Pouze pro studenty magisterských programů
  • Web University: Sogang University
  • Jazykové požadavky: angličtina, případně korejština
  • Fact Sheet  2023/2024
  • Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní náklady si
  • Student hradí sám, lze si však požádat o příspěvek na dofinancování z Fondu mobility UK.

Kyungpook National University