Jižní Korea

Sogang University - Graduate School of International Studies

  • Pouze pro studenty magisterských programů
  • Web University: Sogang University
  • Jazykové požadavky: angličtina, případně korejština
  • Fact Sheet 2021/2022
  • Studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní náklady si
    student hradí sám, lze si však požádat o příspěvek na dofinancování z Fondu mobility UK.

Kyungpook National University