Austrálie a Nový Zéland

Australian National University

 • Není možné nominovat studenty s průměrem horším než 2,0
 • Web univerzity: Australian National University
 • Důležité informace pro uchazeče
 • Požadované jazykové dovednosti: Anglický jazyk, více informací zde: English language requirements Studenti mohou kromě jazykových certifikátů předložit také Certificate of English Language Proficiency ANU CEFR Form vyplněný a potvrzený KJP FSV UK. Uchazeči musí prokázat ve všech částech (čtení, psaní, mluvený projev, poslech) úroveň nejméně C1. Předem je však třeba ověřit, zda Vám KJP FSV UK může tuto úroveň potvrdit. Studenti, kteří se hlásí na College of Law, musí prokázat celkovou úroveň C2 (čtení a psaní - úroveň C2; mluvený projev a poslech - úroveň C1).
 • Instructions for Inbound Exchange
 • Fact Sheet 2020/2021
 • Podmínky studia a financování: studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní náklady, tj. ubytování, stravování, cestu a zdravotní pojištění si hradí sami (zdravotní pojištění organizuje ANU). Vybraní studenti si mohou požádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Auckland University of Technology - NELZE NOMINOVAT pro LS 2021/2022

 • pro studenty IKSŽ, studijní program: Žurnalistika,
 •  kvóta 2 studenti ročně, 2 akademici ročně
 • Web univerzity: Auckland University of Technology
 • Požadované jazykové dovednosti: Anglický jazyk,
 • Uchazeči musí prokázat ve všech částech (čtení, psaní, mluvený projev, poslech) úroveň nejméně C1. Předem je však třeba ověřit, zda Vám KJP FSV UK může tuto úroveň potvrdit. 
 • Podmínky studia a financování: studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní náklady, tj. ubytování, stravování, cestu a zdravotní pojištění si hradí sami. Vybraní studenti si mohou požádat o příspěvek z Fondu mobility UK.