Metodický pokyn č. 2/2019

Metodický pokyn č. 2/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

METODICKÝ POKYN č. 2/2019

k pronajímání místností pro letní školy a jiné formy vzdělávání organizované na FSV UK

 

 

Úvod

  1. Tento metodický pokyn se vydává z důvodu stanovení pravidel pro sjednávání pronájmů místností třetím osobám a pro sjednávání užívání místností mezi součástmi či pracovišti fakulty pro letní školy a jiné formy vzdělávání organizované na fakultě (dále společně „letní školy“).   
  2. V případě užívání místností mezi součástmi či pracovišti fakulty se nesjednává nájemné, ale provozní režie.
  3. Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu jsou podkladem pro sjednávání nájmů a pro kalkulaci nákladů na letní školy.   

Čl. 1

  1. Fakulta pronajímá učebny, posluchárny, auly v objektech: Opletalova 26, Praha 1, Smetanovo nábř. 6, Praha 1 /Hollar/, které jsou uvedeny v tomto metodickém pokynu.

 

Čl. 2 Kategorie místností

1.       V objektech Smetanovo nábř. 6, Opletalova 26 jsou místnosti pro účely stanovení cen nájmů (užívání) rozděleny do kategorií podle velikosti podlahové plochy:

kategorie do 50 m2………………………          200 Kč / 1 hodinu

kategorie od 50 m2 do 70 m2 ………         500 Kč / 1 hodinu

kategorie od 70 m2 do 100 m2 ……          800 Kč / 1 hodinu

kategorie od 100 m2 a více …. ………     1 400 Kč / 1 hodinu

 

2.       V ceně je zahrnuto užívání mobiliáře a IT zařízení, služby na přípravu místností, předání a úklid místnosti po akci. Ceny jsou stanoveny bez DPH, která bude účtována ve výši dle platné právní úpravy. 

3.       Výjimka: IT zařízení a vybavení pracovišť pořízené z projektu PRSP nesmí být pronajímány. Pevné dataprojektory pořízené z projektu PRSP nesmí být podle pravidel projektu součástí pronájmu místností ani součástí ceny pronájmu, nejsou určeny k nájmům! Nájemci lze poskytovat pouze přenosný dataprojektor.

 

Čl. 3 Ceník 

Budova Smetanovo nábř. 6, Praha 1 /Hollar/

Přehled  

Výměra m2

Sazba Kč/1hod

Posluchárna 011

31

200

Posluchárna 012

35

200

Posluchárna 013

33

200

Posluchárna 014

67

500

Posluchárna 020

42

200

Posluchárna 112

68

500

Posluchárna 115

52

500

Zasedací místnost 212

56

500

Posluchárna 215

78

800

 

Budova Opletalova ul. 26, Praha 1

Přehled  

Výměra m2

Sazba Kč/1hod.

Posluchárna 016 (PC učebna)

76

800

Seminární místnost, přízemí 105

33

200

Aula, přízemí 109

150

1400

Posluchárna, 1. patro 206

76

800

Malá aula, 2. patro 314

119

1400

Místnost 601

38

200

 

Čl. 4 Doplňkové služby

Pracovníci IT a pracovník ostrahy   

IT dozor – pracovní den / osoba

300 Kč/hod.

IT dozor – den pracovního volna/ osoba

400 Kč/hod.

Pracovník ostrahy – osoba

230 Kč/hod.

 

Čl. 5 Správa agendy pronájmů a užívání místností  

  1. Správu agendy pronájmů a užívání místností pro letní školy vykonává pověřený pracovník ředitelem institutu, zpravidla tajemník institutu, a to v IKSŽ FSV UK pro objekty Smetanovo nábř. 6, v IES FSV UK pro objekt Opletalova 26, Praha 1.
  2. Pro potřeby vnitro fakultního užívání místností sjednává rezervaci a užívání místností organizátor letní školy s pověřeným pracovníkem daného institutu FSV UK.

 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

1.       Metodický pokyn je účinný od 1. 10. 2019.

 

V Praze dne 29. 8. 2019

             

                Ing. Ondřej Blažek

       tajemník FSV